POLITYKA PRYWATNOŚCI IDENTYFIKACJA.PL

01

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

  Administratorem danych jest właściciel międzynarodowej bazy danych oraz serwisu internetowego IDENTYFIKACJA.PL, Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. zwana dalej PTRIZ Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wrocławskiej 21, 80-155, Adres do korespondencji ul. Mickiewicza 9/8, 80-425 Gdańsk, Tel. 58 500 85 36, info@identyfikacja.pl.

02

KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez PTRIZ Sp. z o.o. prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta pod numerem tel. 58 500 85 36 lub mailowo na admin@identyfikacja.pl

03

CEL, ZAKRES I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  PTRIZ Sp. z o.o. przetwarza powierzone dane w związku z oferowanymi i świadczonymi usługami elektronicznej ewidencji i identyfikacji zwierząt w międzynarodowej bazie zwierząt IDENTYFIKACJA.PL oraz, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z serwisu IDENTYFIKACJA.PL, zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, jak i możliwość kontaktu z pracownikami, rozwiązywać problemy techniczne oraz proceduralne, wykonywać obowiązki wynikające z przepisów prawa i umożliwić płatności on-line za usługi podstawowe oraz usługi dodatkowe w ramach serwisu.

  CEL: Zawarcie i realizacja umowy w ramach oferowanych usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji zwierząt

  ZAKRES: Dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail). Dane zwierząt (m.in. nr mikroczipa, gatunek, rasa)

  PODSTAWA PRZETWARZANIA: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

  CEL: Działania marketingowe, biuletyny informacyjne, remarketing

  ZAKRES: e-mail, dane IP, dane analityczne (Google Ads).

  PODSTAWA: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  CEL: Ochrona danych użytkowników i bezpieczeństwo serwisu IDENTYFIKACJA.PL

  ZAKRES: Dane logowania, dane IP, dane analityczne (Google Analytics)

  PODSTAWA PRZETWARZANIA: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

04

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dbając o bezpieczeństwo powierzonych nam danych właścicieli zwierząt, w związku z realizacją usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji, nie udostępniamy ich osobom oraz podmiotom trzecim bez podstawy regulowanej prawnie.

  Dane użytkowników IDENTYFIKACJA.PL mogą być, za ich zgodą, przekazywane m.in. do podmiotu świadczącego usługi płatnicze dla IDENTYFIKACJA.PL tj. PayU S.A. ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań. Dodatkowo, znalazcy zwierząt w niektórych przypadkach, mają możliwość skorzystania z usługi powiadomienia SMS. Po wyrażeniu przez nich zgody i podaniu numeru telefonu, zostaje od przekazany właścicielowi zwierzęcia w formie nieodpłatnej wiadomości tekstowej. Umożliwia to częstokroć szybsze powiadomienie o odnalezieniu zwierzęcia, bez konieczności kontaktu znalazcy z pracownikami IDENTYFIKACJA.PL.

  Z uwagi na konieczność ochrony przed robotami/botami internetowymi, serwis IDENTYFIKACJA.PL korzysta w niektórych sytuacjach z mechanizmu weryfikacji o nazwie Google reCAPTCHA. Z tego względu IDENTYFIKACJA.PL może ujawnić Google Inc. adres IP komputera użytkownika.

  Oprócz administratora, dostęp do danych w niektórych wyjątkach mają podmioty przetwarzające na podstawie odrębnych umów świadczenia usług oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych. Takimi podmiotami są współpracujący z nami lekarze weterynarii, schroniska, hodowcy oraz urzędy miast i gmin. Przetwarzane przez nich dane dotyczą jednak wyłącznie osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę na rejestrację swoich danych w bazie IDENTYFIKACJA.PL, w ramach oferowanych przez te podmioty usług (znakowanie i rejestracja w lecznicy, adopcja w schronisku i rejestracja lub zakup psa z hodowli i jego rejestracja, a także akcji bezpłatnego znakowania na terenie danego miasta lub gminy). Podmioty te nie mają więc możliwości, aby posiadać wgląd do danych innych niż te, do których zostały formalnie uprawnione.

05

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

  Dane osobowe właścicieli zarejestrowanych zwierząt przetwarzane są na podstawie ich zgody, w ramach świadczonych usług. W przypadku wycofania tej zgody, bez względu na powód, dane przestają być przez nas przetwarzane i są usuwane z naszego systemu. Z uwagi na charakter usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji, dane właściciela pozostają w naszym systemie do momentu otrzymania przez administratora wniosku o ich usunięcie (np. w związku ze zgonem zwierzęcia, rezygnacją itd.).

  W niektórych sytuacjach powierzone nam dane mogą być przetwarzane dłużej tj. gdy są niezbędne do dochodzenia roszczeń przez administratora lub stanowiąc dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do momentu, w którym przestaną być one przydatne w postępowaniu lub do czasu zakończenia wszelkich czynności z tym związanych.

06

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

  Każda osoba, której dane przetwarzane są przez administratora, PTRIZ Sp. z o.o., ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;
  • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza obowiązujące przepisy ochrony danych.

07

MOŻLIWOŚĆ WYBORU W ZAKRESIE DANYCH ZBIERANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

  Podanie danych osobowych podczas rejestracji w placówce weterynaryjnej, schronisku, hodowli lub w ramach akcji bezpłatnego znakowania oraz przy rejestracji on-line w serwisie IDENTYFIKACJA.PL ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z usług oferowanych przez PTRIZ Sp. z o.o.

08

PROCEDURA USUNIĘCIA, DOSTĘPU I PRZENIESIENIA DANYCH

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. oraz ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, każdej osobie, której dane przetwarzane są przez PTRIZ Sp. z o.o. w ramach świadczonych usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji zwierząt w międzynarodowej bazie IDENTYFIKACJA.PL, przysługuje m.in. prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie (usunięcie danych), jak i prawo do ich przeniesienia.

  • USUNIĘCIE DANYCH: Złożenie wniosku o usunięcie danych w serwisie IDENTYFIKACJA.PL odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego TUTAJ .

  • DOSTĘP DO DANYCH: Użytkownicy on-line serwisu IDENTYFIKACJA.PL mają dostęp do swoich danych z poziomu utworzonego konta. Właściciele, którzy zarejestrowali swoje zwierzęta w bazie IDENTYFIKACJA.PL przed rokiem 2016 lub w inny sposób niż on-line, mogą bezpłatnie zaktualizować swoje dane. Złożenie wniosku o aktualizację danych w serwisie IDENTYFIKACJA.PL odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego TUTAJ

  • PRZENIESIENIE DANYCH: Wnioski o przeniesienie danych przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, listownie na adres Biura Obsługi Klienta IDENTYFIKACJA.PL al. Hallera 140, 80-416 Gdańsk.

  Informujemy, iż wnioski składane elektronicznie z poziomu serwisu IDENTYFIKACJA.PL, jak i listownie, podlegają weryfikacji.

  Wniosek pisemny o przeniesienie danych musi zawierać następujące informacje:
  - imię i nazwisko osoby, której dane są przetwarzane
  - adres
  - telefon kontaktowy
  - numer mikroczipa zwierzęcia
  - dane zwierzęcia podane podczas rejestracji
  - czytelny podpis
  - wyraźną prośbę o eksport danych i ich zwrotne odesłanie
  lub
  - wyraźną prośbę o przesłanie ich innemu administratorowi
  - dane oraz adres administratora

  Zwracamy uwagę, iż dane osobowe mogą być przekazane do innego administratora tylko, jeśli jest to technicznie możliwe (art. 20 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.). Przepis ten ma zastosowanie również w sytuacji, gdy administrator nie wyrazi zgody na otrzymanie danych, których właścicielem jest osoba chcąca je przenieść. PTRIZ Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia przez innego administratora, przenoszonych danych i to z jakichkolwiek przyczyn. Jednocześnie PTRIZ Sp. z o.o. zastrzega prawo do odmowy przyjęcia danych, przenoszonych od innego administratora, które miałyby być umieszczone w IDENTYFIKACJA.PL.

GENEROWANIE NOWEGO HASŁA:

Strona serwisu IDENTYFIKACJA.PL używa ciasteczek (cookies) dzięki czemu może działać lepiej. Dowiedz się więcej na temat naszej polityki cookies

TOP