FAKTY I MITY O ELEKTRONICZNEJ IDENTYFIKACJI


Przedstawione poniżej informacje skierowane są do właścicieli zwierząt oraz lekarzy weterynarii i dotyczącą zarówno popularnych twierdzień, jak i bardziej specyficznych zagadnień. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu na info@identyfikacja.pl.

 1. NIE MUSZĘ ZNAKOWAĆ SWOJEGO PSA.

FAKT: Elektroniczna identyfikacja nie jest w Polsce obligatoryjną metodą zabezpieczania zwierząt posiadających właścicieli.

Jest jednak rekomendowana z uwagi na jej wyjątkową skuteczność oraz szerokie spektrum zastosowania, a wiele miast i gmin realizuje akcje bezpłatnego znakowania dla swoich mieszkańców.

 

2. OZNAKOWANIE MIKROCZIPEM RÓWNA SIĘ JEGO REJESTRACJI.

MIT: Usługa znakowania nie zawsze idzie w parze z rejestracją zwierzęcia w bazie.

Należy pamiętać, że potwierdzeniem rejestracji dokonanej w gabinecie weterynaryjnym, czy schronisku jest kopia specjalnego druku/dokumentu, na którym umieszczone są dane właściciela, zwierzęcia oraz naklejka z numerem mikroczipa. W innym wypadku należy założyć, że oznakowany pies nie został umieszczony w żadnym zbiorze i właściciel powinien samodzielnie go zarejestrować.

Możesz to zrobić klikając tutaj .

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje zwierzę zostało rzeczywiście zarejestrowane w bazie, skontaktuj się z nami na info@identyfikacja.pl lub pod numerem telefonu (+48) 58 500 85 36.

 

3. JEŚLI REJESTROWAĆ TO TYLKO W RENOMOWANEJ BAZIE.

FAKT: Aktualnie w Polsce pojawiają się różne zbiory danych zwierząt określające się jako europejskie, centralne itd. Nie oznacza to jednak, że ich nazwy odzwierciedlają prawdziwy charakter działania i możliwości.

Ważne, aby pamiętać, że o prawdziwej skuteczności bazy zwierząt oznakowanych elektronicznie nie decyduje wygląd jej strony internetowej, ilość polubień w mediach społecznościowych, czy nazwa. 

Podstawowym kryterium efektywności jest przede wszystkim uznanie urzędów miast i gmin, placówek weterynaryjnych, schronisk oraz profesjonalna realizacja zadań z zachowaniem najwyższych standardów ewidencji danych, ponieważ to właśnie te czynniki mają rzeczywisty wpływ na powrót zaginionych zwierząt do ich domów.

Niezwykle istotny jest również międzynarodowy charakter działania bazy, pozwalający pomóc zarejestrowanym zwierzętom tak w kraju, jak i na terenie innego państwa.

Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt, jako jedyny reprezentant z regionu Europy Środkowo-Wschodniej utworzyło w 1999 roku wraz z innymi krajami organizację EUROPETNET (www.europetnet.org), zrzeszającą najważniejsze bazy zwierząt oznakowanych.

EUROPETNET działając na zasadzie globalnej wyszukiwarki do której podłączone są bazy członkowskie, umożliwia weryfikację obecności odczytanego numeru mikroczipa w konkretnym zbiorze danych. Jeśli znalezione na terenie np. Wielkiej Brytanii zwierzę zostało wcześniej zarejestrowane w IDENTYFIKACJA.PL, ktokolwiek sprawdzi jego numer uzyska informacje na temat obecności mikroczipa w naszym zbiorze. 

Chcesz zarejestrować swojego psa lub kota on-line w IDENTYFIKACJA.PL? Kliknij tutaj! .

 


 

4. TATUAŻE I PRZYWIESZKI SĄ LEPSZE NIŻ MIKROCZIPY.

MIT: Przywieszki mogą być pomocne w nawiązaniu kontaktu z właścicielem zwierzęcia, lecz nie można całkowicie bazować na ich funkcjonalności, gdyż mogą zerwać się z obroży lub nie wytrzymać próby czasu.

Tatuaże z kolei, nie są już efektywnym środkiem ewidencji zwierząt m.in. z uwagi na ich archaiczny charakter oraz znaczne utrudnienia w identyfikacji danych do nich przypisanych.

Dodatkowym argumentem jest również fakt, że ten sposób jest bolesny dla samego zwierzęcia.

 

5. MIKROCZIP MOŻNA ZLOKALIZOWAĆ W CZASIE RZECZYWISTYM.

MIT: Mikroczip nie emituje samodzielnie żadnych sygnałów, a więc nie działa tak jak np. nadajnik GPS.

Ogromną zaletą tej technologii przy jednocześnie bardzo dużej skuteczności, jest brak konieczności wymiany baterii w samym urządzeniu, co czyni znakowanie mikroczipem jednorazowym, dożywotnim i nie wiąże się z interwencją chirurgiczną za każdym razem, gdy należałoby go „naładować”.

 

6. ZNAKUJE SIĘ NIE TYLKO PSY I KOTY, ALE I INNE ZWIERZĘTA.

FAKT: Zwierzęta towarzyszące są najpopularniejszą grupą, dla której ta metoda jest wykorzystywana, aczkolwiek znakuje się również konie, krowy, renifery, owce, ptaki, gady, a nawet ryby.

 

7. ISTNIEJĄ INNE FORMY ELEKTRONICZNEGO ZNAKOWANIA OPRÓCZ INIEKCYJNEJ.

FAKT: Identyfikacja zwierząt hodowlanych wykorzystuje głównie kolczyki lub klipsy na uszy, które posiadają takie same mikroczipy, jak te wszczepiane pod skórę. Inną ciekawą formą jest metoda "dożołądkowa", wykorzystująca mikroczipy pokryte ceramiczną powłoką, odporną na trawienie.

 

 

8. CZYTNIKI ODCZYTUJĄ MIKROCZIPY Z ODLEGŁOŚCI KILKUDZIESIĘCIU CENTYMETRÓW.

MIT: Efektywność odczytu mikroczipa przez standardowy czytnik RFID zależy od kilku istotnych elementów, takich jak wielkość mikroczipa, jego położenie w tkance zwierzęcia oraz moc samego urządzenia odczytującego, w tym rozmiaru jego anteny.

Odległości te wahać się mogą średnio od 5 do 15 cm w zależności od powyższych warunków, jednak w przypadku czytników "kieszonkowych" nie mogą być liczone w dziesiątkach czy setkach centymetrów.

Istnieją na rynku urządzenia umożliwiające odczytanie transpondera z większego dystansu (np. do 20-30 cm łącznie), jednak ich docelowe przeznaczenie powoduje, iż sugerowane są głównie dla ogrodów zoologicznych i schronisk, które niekiedy wymagają, aby odczyt prowadzony był z bezpiecznej odległości (np. przez klatkę).

 

9. MIKROCZIPY W ROZMIARZE 1.4 x 8 MM SĄ LEPSZE OD 2 x 12 MM.

MIT: Tak naprawdę oba rozmiary spełniają swoje funkcje, jeśli stosowane są zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Mikroczipy 1.4 x 8 mm z uwagi na rozmiar mają mniejsze pole skanowania, co w przypadku dużych zwierząt o grubej sierści i sporej ilości tkanki tłuszczowej może niekiedy przekładać się na ich słabszy odczyt.

Tym samym sugerowane są przede wszystkim w ramach znakowania zwierząt małych (koty, fretki, króliki) i egzotycznych, dla których najistotniejszym aspektem jest użycie cieńszej igły i mniejszego mikroczipa.

 

10. ISTNIEJĄ MIKROCZIPY O NUMERACH INNYCH NIŻ 15-CYFROWE.

FAKT: Standard ISO 11784/11785, choć aktualnie obowiązujący niemalże globalnie, nie jest jedyną normą kodowania mikroczipów obecną na świecie i spotykaną do dziś.

Niektóre firmy z USA wciąż oferują swoim amerykańskim klientom produkty w nieco innych standardach, takich jak FECAVA (Avid, Destron) lub natywnych (Avid Encrypted, TROVAN). Kod takiego mikroczipa jest zwykle 9 lub 10 cyfrowy i alfanumeryczny. Inna jest również częstotliwość jego pracy, gdyż działa na 125 khZ lub 128 kHz w odróżnieniu od ISO (134,2 kHz).

Mimo powszechności ISO należy pamiętać, że do 2001 roku w Europie znakowano 9-cyfrowymi transponderami FECAVA, dlatego oprócz zwierząt przywiezionych bezpośrednio z terenu Stanów Zjednoczonych, wciąż istnieje szansa na zetknięcie się z psem lub kotem posiadającym taki mikroczip, a pochodzącym np. z naszego kraju. 

Zwracamy uwagę, że choć są to sytuacje marginalne, wskazane powyżej mikroczipy nie zostaną odczytane przez standardowy czytnik ISO operujący na częstotliwości 134,2 kHz, ponieważ nie jest on z nimi kompatybilny. Zalecamy więc dodatkową czujność w przypadku wiekowych zwierząt, które rzekomo nie posiadają czipa lub podejrzenia, iż pies/kot mógł przybyć z USA.

 

 

 11. NIEKTÓRE MIKROCZIPY NIE SĄ REJESTROWANE W POLSKICH BAZACH.

FAKT: Dbając o jakość elektronicznego znakowania zwierząt w Polsce i przestrzegając zaleceń organizacji EUROPETNET oraz WSAVA, IDENTYFIKACJA.PL rejestruje wszystkie mikroczipy producentów posiadających certyfikat ICAR.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że to, czy baza rejestruje dane numery mikroczipów zależy wyłącznie od podmiotu ją administrującego. Stąd, jeśli nie chce zarejestrować certyfikowanego mikroczipa ICAR, działa w ramach własnych, wewnętrznych decyzji.

Jeśli więc uzyskaliście Państwo informacje o braku możliwości rejestracji swoich certyfikowanych mikroczipów w innej bazie, sugerujemy kontakt z daną jednostką, która o tym poinformowała w celu uzyskania konkretnych wyjaśnień.

 

12. DANE WŁAŚCICIELI PRZEKAZYWANE SĄ DO BAZY EUROPETNET.

MIT: European Pet Network (EUROPETNET) funkcjonuje, jako globalna wyszukiwarka do której podłączone są najważniejsze bazy zwierząt oznakowanych w Europie. 

Mechanizm działania tego systemu polega na przeszukiwaniu zrzeszonych zbiorów wyłącznie w ramach konkretnego numeru mikroczipa oraz weryfikacji jego obecności. EUROPETNET nie otrzymuje żadnych danych osobowych użytkowników z baz członkowskich, a jedynie numery ich zarejestrowanych mikroczipów

Wyświetlane wyniki wyszukiwania dotyczą jedynie nazwy bazy, w której numer mikroczipa został zarejestrowany oraz jej informacji kontaktowych, ułatawiających przekazanie zawiadomienia dotyczcęgo odnalezionego zwierzęcia.

 

 Zespół IDENTYFIKACJA.PL

GENEROWANIE NOWEGO HASŁA:

Strona serwisu IDENTYFIKACJA.PL używa ciasteczek (cookies) dzięki czemu może działać lepiej. Dowiedz się więcej na temat naszej polityki cookies

TOP